Stránky spolku Sídliště Solidarita You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Ještě chviličku...

FOTO VÝZVA


SOLIDARITA NEVÍDANÁ
Výzva pro amatérské i profesionální fotografy
Podělte se o své fotografie ze Solidarity!  

Podmínky výzvy:

 1. Fotografie musí zachycovat současný život na sídlišti Solidarita v jakékoliv jeho podobě. 
 2. Libovolný žánr – dokument, abstrakce, lidé, architektura, příroda… 
 3. Libovolný formát
 4. Analogová i digitální fotografie (můžou být pořízené i mobilním telefonem)
 5. Jednotlivé fotografie nebo série
 6. Každý autor může přihlásit až 10 snímků

Digitální fotografie pošlete přes úschovnu na foto@sidlistesolidarita.cz

Analogové fotografie pošlete poštou na adresu Prostor Prádelna, Dvouletky 43/30, 100 00 Praha 10 nebo nám napište a domluvíme se na osobním předání v Prádelně.

Každou fotografii doprovoďte jménem autora a datem, případně přidejte název či krátký popis fotografie.

Kurátorský výběr ze zaslaných fotografií vytiskneme a vystavíme v Prostoru Prádelna, kde se 10. října 2024 v 18.00 uskuteční vernisáž a velkolepý foto večírek. 

Širší výběr bude zároveň zveřejněný online v galerii webu www.sidlistesolidarita.cz 

Zapojte se do výzvy a oslavme společně rozmanitost jedinečného sídliště Solidarita! 

Nejzazší termín pro zaslání fotografií: 31.7.2024

Projekt je realizován s finanční podporou hl. města Prahy

--------------------------------

SPECTACULAR SOLIDARITA
Call for amateur and professional photographers 
Share your photos from the Solidarita neighbourhood!  

Terms and conditions:

 1. The photos should show the contemporary life of the Solidarita neighbourhood. 
 2. Any genre is accepted – documentary, abstraction, people, architecture, nature... 
 3. Any format works
 4. Both analogue and digital photographs (including those taken with a mobile phone)
 5. Submit single photographs or series
 6. Each author can submit up to 10 photos

Digital photos should be uploaded and the link sent to foto@sidlistesolidarita.cz

Analogue photographs should be sent by post to Prostor Prádelna, Dvouletky 43/30, 100 00 Prague 10, or write to us and we will agree on a personal delivery at the Prádelna.

Accompany each photo with the name of the author and the date, or add a title or short description of the photo.

We will make a selection of the submitted photographs, print and exhibit them in Prádelna, where an opening and a party will take place on 10 October 2024 at 18.00. 

The wider selection will also be published in the online gallery at www.sidlistesolidarita.cz 

Join the call and let's celebrate together the diversity of the unique Solidarity neighbourhood! 

Deadline for submitting photos: July 31, 2024

The project is implemented with the financial support of the City of Prague