Stránky spolku Sídliště Solidarita You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Ještě chviličku...

Další zajímavé odkazy


Park Solidarita
https://verejneprostory.cz/projekty/pripravovane/park-na-solidarite

Architektonicko-urbanistická studie veřejných prostor sídliště Solidarita
https://verejneprostory.cz/uzemni-planovani/strategicke-dokumenty/architektonicko-urbanisticka-studie-verejnych-prostor-sidliste-solidarita

Průzkum a návrh rekonstrukce bytového domu v sídlišti Solidarita, Bc. Michaela Bryknerová, 2016
https://dspace.cvut.cz/handle/10467/66325

Antropologický výzkum - Pražské sídliště Solidarita - můj domov, můj dům, Tereza Hodúlová, 2019
https://lidemesta.cuni.cz/LM-1106-version1-hodulova.pdf

Solidarity Upgrade, Emma Wald, Fakulta Architektury ČVUT, 2020/21
https://www.fa.cvut.cz/en/gallery/studio-projects/25159-solidarity-upgrade

Inspirace z Berlína - Hufeisensiedlung
http://www.tautes-heim.de/en/anfahrt.php

Youtube Sídliště Solidarita
https://www.youtube.com/@sidlistesolidaritaz.s.1094

Občanská vybavenost:
Mateřská škola Dvouletky
https://www.msdvouletky.cz/

Základní škola Solidarita
https://zssolidarita.edupage.org/