Stránky spolku Sídliště Solidarita You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Ještě chviličku...

O nás


Jsme obyvatelé sídliště Solidarita a zajímá nás místo, kde žijeme. Pokoušíme se aktivně ovlivňovat dění v naší čtvrti, pořádáme sousedské akce, snažíme se o osvětu. Uvědomujeme si, že starost a péče o okolí našeho bydliště je v rukou nás všech. Spolek Sídliště Solidarita tedy vznikl jako formální vyústění našich různorodých aktivit na tomto sídlišti.

Hlavním účelem spolku je rozvoj kulturního prostředí, ochrana kulturních hodnot, provozování volnočasových a dalších aktivit pro rozvoj občanské společnosti, ochrana a péče o veřejný prostor v rámci sídliště Solidarita a jeho okolí, ochrana přírody a krajiny v oblasti Strašnic v Praze.

Sídliště Solidarita, z.s.


IČO 07054548

číslo účtu: 2501819734 / 2010

Fotografie - Petra Klapka (pokud není uvedeno jinak)
Tvorba webu - Jan Vratislav