Stránky spolku Sídliště Solidarita You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Ještě chviličku...

René Kubášek - Nápis na zdi


Fotografická výstava inspirovaná osudem šestnáctiletého rumunského studenta Mugura Călinecsu, který v roce 1981 odvážně bojoval proti totalitnímu režimu s křídou v ruce. Příběh později zaznamenala Gianina Cărbunariu formou divadelní hry a režisér Radu Jude v oceňovaném snímku Tipografic majuscul (Kapitálky).

Jakou cenu jsme ochotni zaplatit za možnost vyjádření vlastního názoru? Jaká poselství nacházíme napsaná na zdech v současnosti?

A photographic exhibition inspired by the destiny of a sixteen-years old Romanian student Mugur Călinescu who in 1981 bravely fought against the totalitarian regime with chalk in his hand. The story was later adapted by Gianina Cărbunariu as a theatre play and in the awarded film Uppercase Print by a Romanian director Radu Jude.

What price are we ready to pay for the right to express our opinions? And what messages can we find on walls today?

----------------------------------------

René Kubášek je věrný analogové fotografii, svá díla v minulosti vystavoval v galeriích v České republice a v zahraničí. Předchozí realizace zahrnují například sérii provokativních portrétů iráckých osobností „Wanted“ nebo fotografické cykly z každodenního života řidičů tramvají a lodních kapitánů v Praze a Lisabonu. René Kubášek žije na Solidaritě, v minulosti působil řadu let také jako diplomat a kulturní manažer.

Výstava probíhala v květnu a červnu 2022