Stránky spolku Sídliště Solidarita You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Ještě chviličku...

Aktivity spolku


Komunitní zahrada v Dětské


Navštívit

Realizace dvou nástěnek před Prádelnou a u fotbalového hřiště


Navštívit

Revitalizace parku na Solidaritě / novinky


Navštívit

Osud fotbalového hřiště při ZŠ Solidarita


Navštívit

Kam míří chodci a řidiči v ulici Dvouletky?


Navštívit

Výstava pro ZŠ Solidarita v rámci oslavy 70 let od založení


Navštívit

Prostor Prádelna


Navštívit

Architektonické procházky sídlištěm Solidarita


Navštívit

Péče o stromořadí


Navštívit

Depozitář původních prvků


Navštívit

Fotografický cyklus Sídliště Solidarita


Navštívit

Semínkovna


Navštívit

Vytvoření veřejné nástěnky


Navštívit

Místo k odpočinku u ZŠ Brigádníků


Navštívit