Stránky spolku Sídliště Solidarita You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Ještě chviličku...

Revitalizace parku na Solidaritě / novinky


Termín dokončení prací v parku na Solidaritě je červen 2023.

participace a aktivní občané


Přečtěte si, co se k parku na Solidaritě událo:

 
1. 10. 2021
V rozporu s výsledky participace se má v parku na Solidaritě vybudovat betonová skate plocha, kvůli které se pokácí vzrostlé a zdravé stromy. Občané hlasovali zejména pro zachování vzrostlé zeleně a proti budování herních prvků. Jistě si pamatujete, že vyhrál projekt od ateliéru Land05 - zde odkaz (Land05 je úplně dole) https://parksolidarita.cz/cs/info/EJdnYUyW4/5a2a8f2deb3a2b0f239867f7-urbanisticke-studie V této studii zmiňovaný skatepark vůbec nefiguruje. Až nyní jsme se dozvěděli, že součástí revitalizace je vybudování tohoto betonového prvku. Viz smlouvy na Tender arena zde: https://tenderarena.cz/dodavatel/seznam-profilu-zadavatelu/detail/Z0000859/zakazka/360318
 
 
Veškeré informace k projektu a participaci najdete uvnitř odkazu, který je níže. Pokud také nesouhlasíte, prosím, podepište petici: Petice za revitalizaci parku dle původní studie
 
Na tomto odkazu naleznete stanovisko našeho spolku: Stanovisko spolku Sídliště Solidarita, z.s.
Sídliště Solidarita, z.s.
 
 
------------------------------------------------------------
11. 11. 2021
 
Dne 11.11.2021 se v parku na Solidaritě konalo setkání se zástupci MČ Praha 10, zde najdete zápis z tohoto setkání:
 
------------------------------------------------------------

2. 2. 2022

MČ Praha 10: V rámci připravované revitalizace severní části parku Solidarita se 2.2.2022 v parku od 15:30 uskuteční informativní setkání k rozsahu úprav zeleně. Účastníci budou seznámeni s výstupy ze zpracovaného dendrologického průzkumu a znaleckého posudku. Součástí též budou informace o plánované výsadbě nových stromů a následné údržbě stávajících dřevin a nových výsadeb. Bližší informace k dendrologickému průzkumu a znaleckému posudku jsou k dispozici na webové stránce https://verejneprostory.cz/.../priprav.../park-na-solidarite