Stránky spolku Sídliště Solidarita You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Ještě chviličku...

KPZ / komunitou podporované zemědělství


 
 
 

V Prádelně se druhým rokem rozbíhá KPZ /

komunitou podporované zemědělství!

Pokračujeme s odběry z farmy Jednorožec / www.farmajednorozec.cz / s jejichž zeleninou a drobným ovocem jsme loni byli velmi spokojeni.

Co znamená být členem KPZ?
Každé úterý (1x za týden nebo 1x 14 dní dle vlastní preference) od května do listopadu dostanete přísun čerstvé a organické zeleniny (a někdy i drobného ovoce) z farmy Jednorožec, která pěstuje v Roblíně.

Odběry probíhají v úterý kolem 17:30-18h v Prostoru Prádelna na adrese Dvouletky 43/30.

Během odběru má službu vždy jeden z členů KPZ, to znamená, že i vy budete mít 1x-2x za sezonu službu u výdeje. Co taková služba znamená? Přijdete do Prádelny, kterou odemknete, připravíte ven zeleninu, váhu, někdy i křídy pro děti a pak už čekáte na sousedy, se kterými klábosíte :) Každý člen KPZ si zeleninu váží či odebírá sám. Po skončení výdeje sklidíte přepravky na určené místo, poklidíte a je hotovo.

Během sezony, která má 30 týdnů, je možné si přes formulář na webu farmy odhlásit 2x výdej. Tedy využít 2x možnosti, kdy ani jeden z dvojice se nebude schopen v nějakém týdnu zeleninu vyzvednout. O případné tyto 2 týdny se prodlouží sezona těm, co možnosti odhlášení využijí.

Kolik to stojí?
Farma letos nabízí dva typy členství: dobrovolnický a přispěvatelský
Většina členů z minulého roku preferuje odběr 1x14 dní. Reálně to znamená, že tvoříme dvojice a ty se střídají ob týden s odběrem. Je to proto, abychom farmě garantovali odběr každý týden. Pokud se vytvoří tato dvojice a preferuje dobrovolnické členství, znamená to, že se rozdělí i o práci na farmě. Ta vychází v tomto případě na 1,5 dne.

K ceně za bio zeleninu je nutné připočítat ještě jednorázový příspěvek 400,-Kč, který se posílá na účet spolku Sídliště Solidarita, jež spravuje Prostor Prádelna. Tento příspěvek je příspěvkem na odběrové místo a provoz KPZtky.

 
 

Jdete do toho s námi? Ještě se můžete přihlásit!
Pište na pradelna@sidlistesolidarita.cz

 

Více informací o farmě a KPZ na www.farmajednorozec.cz