Stránky spolku Sídliště Solidarita You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Ještě chviličku...

Masopust 3.3.2022


masopust tak trochu jinak. ukrajinské pampuški, však víte. oheň, buřty od sýraře z cheesy a famózní koláče od Kristýny! sice bez průvodu, ale masky byly! ve skvělé spolupráci s dalším místním spolkem metaculture! slunce, zima a slunce