Stránky spolku Sídliště Solidarita You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Ještě chviličku...

Informativní setkání k rozsahu úprav zeleně v parku Solidarita


  • Publikováno: 22.01.2022
  • Kategorie: Zeleň

2.2.2022 v 15:30h Park Na Solidaritě

MČ Praha 10: V rámci připravované revitalizace severní části parku Solidarita se 2.2.2022 v parku od 15:30 uskuteční informativní setkání k rozsahu úprav zeleně. Účastníci budou seznámeni s výstupy ze zpracovaného dendrologického průzkumu a znaleckého posudku. Součástí též budou informace o plánované výsadbě nových stromů a následné údržbě stávajících dřevin a nových výsadeb. Bližší informace k dendrologickému průzkumu a znaleckému posudku jsou k dispozici na webové stránce https://verejneprostory.cz/.../priprav.../park-na-solidarite