Stránky spolku Sídliště Solidarita You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Ještě chviličku...

Stanovisko k budoucímu využití oplocené plochy v Dětské ulici


  • Publikováno: 03.04.2024
  • Kategorie: Sport

Stanovisko k budoucímu využití oplocené plochy v Dětské ulici


Jako místně působící spolek vnímáme, že po uzavření tartanového hřiště při ZŠ Solidarita došlo k významné ztrátě hojně využívané sportovní plochy pro obyvatele Strašnic. Místní tuto ztrátu vnímají velmi negativně. Stejně negativně jsou vnímány průtahy kolem řešení velké sportovní plochy bývalého fotbalového hřiště u ZŠ Solidarita.

Úpravou oplocené plochy v Dětské však nelze suplovat náhradu za tartanové hřiště ani potenciál velké sportovní plochy (bývalého fotbalového hřiště u ZŠ Solidarita). Plocha v Dětské může částečně rozšířit sportovní možnosti v okolí, ale nemůže nahradit ani jedno z výše zmiňovaných.

Spolek Sídliště Solidarita rád podpoří řešení, které nabídne co nejdostupnější možnost volnočasového vyžití na čerstvém vzduchu pro všechny obyvatele z okolí. Zejména však pro sociální skupiny typu rodiče s malými dětmi, samostatné děti ve věku základní školy, adolescenty nebo seniory. Nejspíše se nepodaří nalézt řešení pro všechny tyto sociální skupiny, pokud však bude prostor důstojně upraven a následně bude zajištěna i pravidelná údržba a úklid, a rovněž nabídne další možnost trávit čas venku, místní to velmi ocení.

Multifunkčnost takto malého prostoru nedává smysl, tento potenciál má velké prostranství u ZŠ Solidarita, jež je k tomuto, byť za ztížených podmínek, využíváno. Plochu v Dětské ulici vidíme spíše jako jednodruhové sportoviště.

Vítáme veřejnou diskuzi a podporujeme participaci veřejnosti. Bylo by vhodné zapojit i další místní spolek Metaculture, jejichž komunitní prostory se nachází v přímé blízkosti plochy v Dětské a jejichž hlavním posláním je práce s dětmi a mládeží.

Jako lokálně působící spolek podpoříme rozumné řešení, které nabídne místním další aktivně strávený čas venku.Sídliště Solidarita, z.s.
Dvouletky 43/30
Praha 10
www.sidlistesolidarita.cz